جلسه هشتم – تنظیمات دوربین و تنظیم فوکس روی سوژه های خاص -*

جلسه هشتم – تنظیمات دوربین و تنظیم فوکس روی سوژه های خاص -*

جلسه هفتم – توضیحات تکمیلی درباره کیفیت رندر های خروجی و بررسی دو روش رندرگیری با Vray – *

جلسه نهم – کار با پنجره History و Material Override و Ambient Occlusion-*

برای جستجو تایپ کنید...
سبد خرید
ورود به حساب کاربری

حساب کاربری ندارید؟

ثبت نام کنید