جلسه نهم – کار با پنجره History و Material Override و Ambient Occlusion-*

جلسه نهم – کار با پنجره History و Material Override و Ambient Occlusion-*

جلسه هشتم – تنظیمات دوربین و تنظیم فوکس روی سوژه های خاص -*

جلسه دهم – آموزش استفاده از متریال های آماده از مجموعه متریال های موجود در Vray و ذخیره کردن و خروجی گرفتن از متریال ها-*

برای جستجو تایپ کنید...
سبد خرید
ورود به حساب کاربری

حساب کاربری ندارید؟

ثبت نام کنید