جلسه ششم – تنظیمات خروجی و سایز رندر و همچنین تنظیم کیفیت تصویر ها – *

جلسه ششم – تنظیمات خروجی و سایز رندر و همچنین تنظیم کیفیت تصویر ها – *

جلسه دوم Vray اسکچاپ

جلسه هفتم – توضیحات تکمیلی درباره کیفیت رندر های خروجی و بررسی دو روش رندرگیری با Vray – *

برای جستجو تایپ کنید...
سبد خرید
ورود به حساب کاربری

حساب کاربری ندارید؟

ثبت نام کنید